Dianabol zararlı mı, non depolarizing muscle relaxants example